Trang Chủ / Tin tức / Quy định mới của Bộ GTVT về việc sử dụng TBGSHT

trang web casino online uy tín-Casino gồm những gì

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 23/TT-BGTVT quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

 

{关键字}
 

Theo đó, kể từ ngày 15-10- 2013, các đơn vị kinh doanh vận tải, các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô trong phạm vi cả nước sẽ phải thực hiện cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô theo quy định của Thông tư này.

Cụ thể, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô có thể được khai thác theo hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp. Dữ liệu khai thác từ thiết bị giám sát hành trình sẽ được sử dụng để phục vụ cho công tác quản lý vận tải của đơn vị kinh doanh vận tải, cơ quan quản lý nhà nước về giao thông vận tải và công tác điêu tra tai nạn giao thông của các cơ quan có thẩm quyền; Thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình trên môi trường mạng được bảo mật theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin.

Các dữ liệu khai thác từ thiết bị giám sát hành trình sẽ phục vụ công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động vận tải trong phạm vi địa phương và trên toàn quốc. Cũng như để theo dõi, chấn chỉnh, xử lý vi phạm của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn địa phương và của các Sở Giao thông vận tải; Phục vụ công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu; Phục vụ công tác xây dựng chương trình tuyên truyền, giáo dục, đào tạo đội ngũ lái xe; Phục vụ công tác đánh giá, xếp hạng các đơn vị kinh doanh vận tải và các Sở Giao thông vận tải trong việc chấp hành các quy định về quản lý vận tải trong phạm vi toàn quốc.

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, dữ liệu này sẽ phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh vận tải của đơn vị; Quản lý và cảnh báo lái xe khi vi phạm; theo dõi, chấn chỉnh hoạt động của lái xe; Phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo đội ngũ lái xe tại đơn vị; Phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của lái xe tại đơn vị; Cung cấp các thông tin phục vụ công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Cũng theo Thông tư 23/TT-BGTVT, dữ liệu cung cấp được chia thành hai loại, bao gồm các thông tin nhận dạng mặc định và các thông tin cập nhật liên tục về hoạt động của xe và lái xe.

Các thông tin nhận dạng mặc định bao gồm: tên đơn vị kinh doanh vận tải; tên Sở Giao thông vận tải (nơi trực tiếp quản lý đơn vị kinh doanh vận tải); biển kiểm soát xe; trọng tải xe (số hành khách hoặc tấn tải trọng cho phép); loại hình kinh doanh; họ tên lái xe; sổ giấy phép lái xe. Các thông tin mặc định này phải được gắn kết với các thông tin cập nhật liên tục về hoạt động của từng xe và lái xe.

Các thông tin cập nhật liên tục về hoạt động của xe và lái xe bao gồm: thông tin về hành trình của xe; tốc độ vận hành của xe; số lần và thời gian xe dừng đỗ; số lần và thời gian đóng, mở cửa xe; thời gian lái xe liên tục, thời gian làm việc của lái xe trong ngày.

xem thêm : Dinh vi xe may chống trộm xe, tắt nổ máy từ xa qua điện thoại di động